Bli medlem

Ansökan om medlemskap

Till ansökan ska även företagets senaste årsredovisning bifogas. I och med ansökan godkänner företaget MIBOs stadgar. Styrelsen bereder nya medlemsansökningar och tar upp frågan till beslut vid årsstämman som avhålles på våren. Nytt medlemskap räknas från den dag då fastställda avgifter erlagts.

Läs mer om medlemskapet

Ansök