BRANSCHORGANISATIONEN FÄRG, MÖBLER OCH INTERIÖR (FMI)

FMI är en rikstäckande politisk obunden ideell branschorganisation för alla företag som säljer varor och tjänster inom heminredning till konsumenter.

Extern länk - http://www.fmibranschen.se/

Arbetsmiljöverket (fd Arbetsskyddsstyrelsen)

Arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

Extern länk - https://www.av.se/

FENA

The European Federation for Furniture Retailers is a non-for-profit association representing furniture and furnishings’ retailers at the European level.

Extern länk - http://fena-furniture.com/

Svensk handel

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag.

Extern länk - http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag.

Extern länk - http://www.arn.se/

Exportrådet

Exportrådet erbjuder professionella tjänster för företag som vill utveckla sin export.

Extern länk - http://www.business-sweden.se/Export/

Handelns utredningsinstitut (HUI)

Fel beslut kostar pengar. I den hårdnande konkurrensen söker våra kunder ökad marknadskunskap och ökad konkurrenskraft.

Extern länk - http://www.hui.se/

Högskolan för Design och konsthantverk (HDK)

HDK finns mitt i centrala Göteborg, granne med Röhsska museet

Extern länk - http://www.hdk.gu.se/sv

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)

ITPS är en statlig myndighet med ansvar för omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken.

Extern länk - http://www.itps.nu/

Konkurrensverket

Konkurrensverket är myndigheten för konkurrens och upphandling.

Extern länk - http://www.konkurrensverket.se/

Konstfack

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola.

Extern länk - https://www.konstfack.se/

Konsumentverket/Konsumentombudsmannen (KO)

Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för dig som konsument.

Extern länk - http://www.konsumentverket.se/

Packforsk

INNVENTIA AB is a world leader in research and development relating to pulp, paper, graphic media, packaging and biorefining.

Extern länk - http://www.innventia.com/

Scandinavian Design

This site is dedicated to Scandinavian Design.

Extern länk - http://www.scandinaviandesign.com/

SIS Standardiseringen i Sverige

SIS är en medlemsorganisation som leder utvecklingen av standarder i Sverige och sprider kunskap om nyttan med standarder.

Extern länk - http://www.sis.se/

Svensk Form

Svensk Form arbetar efter devisen "Bättre liv genom god design". Målet om en långsiktigt hållbar miljö och höjd livskvalitet är idag mera aktuell än någonsin. Svensk Form engagerar människor över hela landet och sprider kunskap om styrkan av god design för samhällsutvecklingen.

Extern länk - http://svenskform.se/

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)

SP är ett internationellt ledande forskningsinstitut.

Extern länk - http://www.sp.se/

TEKO

TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svenska textil- och modeföretag.

Extern länk - https://www.teko.se/

Chalmers tekniska högskola

Chalmers är en pionjär i hur ett universitet kan ta sig an och arbeta med, men också ta ansvar för, en hållbar utveckling.

Extern länk - http://www.chalmers.se/

Verksamt.se

Här hittar du information och e-tjänster från flera myndigheter på ett ställe.

Extern länk - https://www.verksamt.se/

Konjunkturinstitutet

KI, Konjunkturinstitutet, gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige.

Extern länk - http://www.konj.se/

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

KTH Kungliga Tekniska Högskolan.

Extern länk - http://www.kth.se/

Lövträinstitutet

Stiftelsen Träcentrum Nässjö, landets första i sitt slag, är ett centrum för utbildning utveckling och konferensverksamhet.

Extern länk - http://www.tracentrum.se/

Mobelhandleren (Norge)

Hovedorganisasjonen Virke er den raskest voksende hovedorganisasjonen i Norge.

Extern länk - https://www.virke.no/

NTT

NTT såg & trä – den enda oberoende nyhetstidningen för hela träindustrin.

Extern länk - http://woodnet.se/

Riksdagen

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige.

Extern länk - http://www.riksdagen.se/

SCB - Statistiska Centralbyrån

Statistiska centralbyråns främsta uppgift är att förse kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.

Extern länk - http://www.scb.se/

Stockholm Furniture Fair

Världens största mötesplats för skandinavisk design.

Extern länk - http://www.stockholmfurniturelightfair.se/

VINNOVA

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige.

Extern länk - http://www.vinnova.se/

Växjö Universitet

Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland.

Extern länk - https://lnu.se/

Möbel och interiörföretagens branschorganisation

MIBO gör det lättare att bevaka gemensamma intressen för importörer av möbler och heminredningsdetaljer.