Medlemskap kan erhållas för varje företag eller dotterbolag som bedriver import av huvudsakligen möbler till Sverige och för producerande möbelföretag i Sverige.
Medlemskap kräver att företaget är en aktiv distributör på den svenska marknaden genom att ha egen säljorganisation i Sverige, exempelvis ett svenskt registrerat bolag, fast anställda säljare i Sverige eller agent med eget svenskt bolag

Ett medlemskap i MIBO kräver ett aktivt deltagande i föreningens verksamhet genom att delta i de årliga sammankomsterna samt en öppen attityd till fritt menings- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen. Det är vidare självklart för en medlem i MIBO att följa de överenskommelser som föreningen tecknar med andra organisationer. Det gäller även de etiska regler som MIBO ställer upp samt uppfyller lagar och fastställd standard.

Möbel och interiörföretagens branschorganisation

MIBO gör det lättare att bevaka gemensamma intressen för importörer av möbler och heminredningsdetaljer.