Om mibo

MIBO samlar Sveriges ledande möbel och interiörleverantörer. Syftet är skapa en gemensam plattform där medlemmarna kan finna utbyte i form av erfarenhet och kontakter. Genom att medverka under gemensam profil på mässor och i kontakt med andra organisationer skapar vi förutsättningar för att bevaka gemensamma intressen.

MIBO ser det som sitt ansvar att kontrollera standard och kvalitet samt verka för att miljöarbetet får den framträdande betydelsen som möbelkonsumenter världen över har rätt att fordra. Vi erbjuder möbel- och övrig inredningshandel mervärden och trygghet genom att utveckla produkter i överensstämmelse med myndigheters krav på säkerhet och miljöhänsyn.

MIBO arbetar aktivt för en ökad kvalitetsuppfattning gällande design, material och yrkesskicklighet. Organisationen arbetar målmedvetet i syfte att öka intresset för internationell design. Huvudvikten läggs på kreativa idéer, kunskap och kompetens, allt för att tillfredsställa behovet hos dagens och morgondagens konsumenter.

Möbel och interiörföretagens branschorganisation

MIBO gör det lättare att bevaka gemensamma intressen för importörer av möbler och heminredningsdetaljer.