Föreningen är till för importerande och producerande företag inom heminrednings-branschen med huvudsaklig verksamhet att distribuera sina produkter till konsumenterna genom möbel- och övrig inredningshandel.

Föreningen skall verka för en rationell och sund utveckling av heminredningsbranschen för att förbättra medlemmarnas möjlighet till ökande marknadsandelar i konkurrens med andra sällanköpsbranscher.

Föreningen skall föra branschens talan i förhållanden till myndigheter och organisationer, samt i övrigt tillvarata medlemsföretagens intressen.

Föreningen skall internt och externt sprida information och kunskap om medlemsföretagen och branschen i dess helhet.

Föreningen skall verka för att erbjuda möbel- och övrig inredningshandel mervärden och trygghet genom att utveckla produkter i överensstämmelse med myndigheters krav på säkerhet och miljöhänsyn i vid bemärkelse.

Föreningen skall erbjuda medlemsföretagen tjänster och marknadsinformation.

Möbel och interiörföretagens branschorganisation

MIBO gör det lättare att bevaka gemensamma intressen för importörer av möbler och heminredningsdetaljer.