Om Oss

Om Mibo

MIBO samlar Sveriges ledande möbel och interiörleverantörer. Syftet är skapa en gemensam plattform där medlemmarna kan finna utbyte i form av erfarenhet och kontakter. Genom att medverka under gemensam profil på mässor och i kontakt med andra organisationer skapar vi förutsättningar för att bevaka gemensamma intressen.

MIBO ser det som sitt ansvar att kontrollera standard och kvalitet samt verka för att miljöarbetet får den framträdande betydelsen som möbelkonsumenter världen över har rätt att fordra. Vi erbjuder möbel- och övrig inredningshandel mervärden och trygghet genom att utveckla produkter i överensstämmelse med myndigheters krav på säkerhet och miljöhänsyn.

MIBO arbetar aktivt för en ökad kvalitetsuppfattning gällande design, material och yrkesskicklighet. Organisationen arbetar målmedvetet i syfte att öka intresset för internationell design. Huvudvikten läggs på kreativa idéer, kunskap och kompetens, allt för att tillfredsställa behovet hos dagens och morgondagens konsumenter.

Förenings ändamål

Föreningen är till för leverantörer och producerande företag inom heminrednings-branschen med huvudsaklig verksamhet att distribuera sina produkter till konsumenterna genom möbel- och övrig inredningshandel.

Föreningen skall verka för en rationell och sund utveckling av heminredningsbranschen för att förbättra medlemmarnas möjlighet till ökande marknadsandelar i konkurrens med andra sällanköpsbranscher.

Föreningen skall föra branschens talan i förhållanden till myndigheter och organisationer, samt i övrigt tillvarata medlemsföretagens intressen.

Föreningen skall internt och externt sprida information och kunskap om medlemsföretagen och branschen i dess helhet.

Föreningen skall verka för att erbjuda möbel- och övrig inredningshandel mervärden och trygghet genom att utveckla produkter i överensstämmelse med myndigheters krav på säkerhet och miljöhänsyn i vid bemärkelse.

Föreningen skall erbjuda medlemsföretagen tjänster och marknadsinformation.

MEDLEMSKAPET

Organisation

Möbel och interiörföretagens branschorganisation MIBO grundades 1977 och består av drygt 50 medlemsföretag.

MIBO tillvaratar gemensamma intressen för  företag inom heminredningsbranschen vars huvudsakliga verksamhet är att sälja produkter genom möbel- och övrig heminredningshandel till konsumenter.

MIBO arbetar aktivt för ett mer renodlat kvalitetsbegrepp som inte grundar sig på ursprungsland utan på möbelns inneboende kvalitet och funktion i fråga om design och material.

MIBOs medlemmar omsätter ca 4 miljarder kronor i konsumentpris.

The board

President

  • George Makdessi

Ordinary members

  • Göran Stjärnfeldt
  • Jonas Claesson
  • Mats Söderqvist
  • Stefan Kurelid

Substitutes

  • Alexander Meyenberg Hall
  • Kent Larsson
  • Stefan Hermansson