Branchorganisationer

Branchorganisationen färg, möbler och interior (FMI)

FMI är en rikstäckande politisk obunden ideell branschorganisation för alla företag som säljer varor och tjänster inom heminredning till konsumenter.

Arbetsmiljöverket (fd Arbetsskyddsstyrelsen)

Arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden.

FENA

The European Federation for Furniture Retailers is a non-for-profit association representing furniture and furnishings’ retailers at the European level.

Svensk handel

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag.

Exportrådet

Exportrådet erbjuder professionella tjänster för företag som vill utveckla sin export.