Branschfakta

Möbelguiden

Avsikten med denna möbelguide är att ge dig som konsument bästa möjliga förutsättning att få ut så mycket som möjligt av din nya möbel.

Guiden innehåller tips & råd på hur du sköter, underhåller och använder din möbel så att den håller sig fin så länge som möjligt. Det är ju faktiskt så att även i de allra bästa världar sliter man på möblerna genom användning.

Miljökraven blir högre och hårdare, detta ser vi som positivt, men det ställer samtidigt högre krav på dig som konsument, att du sköter och vårdar dina möbler. Vi menar dock att om du följer de tips och råd denna guide ger kommer du ha glädje av dina möbler under många år framöver.

Download the Furniture Guide here.

Branschutveckling

MIBO har under de senaste åren aktivt verkat för en utveckling av möbel - och heminredningsbranschen genom att: I samarbetet med Föreningen Sveriges Möbelhandlare ta fram riktlinjer och verktyg för att förenkla och skapa trygghet i affärsrelationerna och därigenom skapa ökat mervärde för konsumenterna.

Överenskommelse mellan Föreningen Sveriges Möbelhandlare och Möbelimportörernas Branschorganisation (MIBO)

Föreningen Sveriges Möbelhandlare och Möbel & interiörföretagens branschorganisation (MIBO) har den 1 augusti 2005 träffat en överenskommelse om "Allmänna bestämmelser för leverans av möbler mellan MIBO och Föreningen Sveriges Möbelhandlare".

Överenskommelsen gäller från och med den 1 november 2005.

Complaints

Riktlinjer för hantering och minska reklamationer

Föreningen Sveriges Möbelhandlare och Möbel & interiörföretagens branschorganisation (MIBO) har i samverkan utarbetat riktlinjer i syfte att minimera reklamationer och ge rekommendationer för hur hantering av reklamationer skall ske mellan medlemsföretagen i de två branschorganisationerna. Riktlinjer fastställdes den 1 augusti 2005 och gäller från den 1 november 2005.

Ingress till protokollet kan laddas ned här.

Möbelbranschens lathund för reklamationshantering och om konsumentköplagen

För att nå tänkta mål att minska antalet reklamationer och förenkla hanteringen av eventuellt uppkomna reklamationer genomförs årligen seminarier för öka kunskaper och medvetenhet om detta ämnesområde i branschen. En enkel handledning Möbelbranschens lathund för reklamationshantering och om konsumentköplagen har tagits fram. Medlemsföretag i Föreningen Sveriges Möbelhandlare och Möbel & interiörföretagens branschorganisation (MIBO) kan beställas genom vårt kontaktsida.

Etiska regler

MIBO har tagit fram Etiska inköpsregler för att kommunicera medlemsföretagens krav på ansvar avseende sina leverantörers anställdas sociala trygghet, deras arbetsförhållanden samt krav på en aktiv miljöhänsyn i kedjan råvara till slutprodukt.

MIBO företagen har vidare åtagit sig att de skall både presentera och förklara innebörde av de etiska reglerna och efter bästa möjliga förmåga kontrollera och följa upp sina leverantörers verksamhet. MIBO företagen skall också tala om för sina leverantörer att en efterlevnad av de etiska reglerna är förutsättningen för att få leverera till medlemsföretagen.

Transportprojektet

Sedan 2008 har MIBO tillsammans med partners inom möbelbranschen arbetat med förbättringar och ökad säkerhet för hela möbeltransportkedjan  från producent hela vägen till konsument.