24 August 2023

"Pirathandeln på nätet dumpar marknaden för hembelysning"

Oreglerad näthandel skapar växande problem för inredningsbranschen, speciellt då det gäller hembelysning.
– En designad lampa som kostar 17 000 kronor här hemma piratkopieras i Kina och säljs för 2 500 kronor på nätet, berättar Erika Cederberg på branschföreningen Hemljus. Problemet fokuseras i paneldebatten på Möbelmässan Göteborg.


Hembelysning är en viktig del av möbelbranschen och har sin givna plats på Möbelmässan Göteborg, 12–14 september på Svenska Mässan.
I panelsamtalet, som avslutar första mässdagen, sätts fokus på branschens stora utmaningar – konkurrenssituationen är en av dem.
– Den har accentuerats i och med att näthandeln växt kraftigt, speciellt under pandemin, säger Erika Cederberg, VD för Watt & Veke och ordförande branschföreningen Hemljus, som medverkar i debatten.


Möjlighet att öka kunskapen


Erika menar att designade produkter ska upplevas i verkligheten, som delar i en miljö, för att komma till sin rätt. Därför sätter hon stort värde på Möbelmässan Göteborg:
– Här kan designföretag förmedla vad de tänkte när de skapade en viss armatur. Och vi får tillfälle att öka kunskapen om belysning och ljusdesign och informera om elsäkerhet, lagar och regler.


Hög kvalitet och code of conduct


Under scensamtalet vill hon diskutera marknadsläget.
– Vi behöver ställa frågor som: vad lägger konsumenten pengar på idag, med tanke på elkostnader och höga räntor? Vad kan vi göra för att de ska fortsätta handla hos oss?
– Själv tror jag att konsumenter i än högre grad vill ha produkter av hög kvalitet, framtagna med höga krav på säkerhet och hållbarhet, säger Erika.
Även etiska aspekter, som avtalsenliga löner och att barnarbete inte förekommer, blir allt viktigare för den medvetne konsumenten.
– De flesta leverantörer har idag en code of conduct, som visar att vi vet vad vi håller på med. Den stora frågan är hur vi som branschorganisation och företag kan nå ut till inköpare och konsumenter med de små resurser vi har.


Piratkopior hotar branschen


Samtidigt är illojal konkurrens ett växande problem i belysningsbranschen.
– Vi ser allt oftare hur varumärkesskyddet sätts ur spel. Svenska varumärken dyker upp på kinesiska nätsajter, egendesignade produkter kopieras rakt av.
Nyligen upptäckte hon att en exklusiv lampa som i Sverige kostar 17 000 kronor säljs för 2 500 kronor på en sådan piratsajt.
– Att driva en process mot ett kinesiskt webbföretag är oerhört kostsamt och tidsödande. Då måste du vara ett bolag med stora resurser och egna jurister. Det är inte de flesta av våra medlemmar, konstaterar Erika Cederberg.
– Men frågan måste upp på bordet. Fortsätter den här utvecklingen hotar den att underminera hela branschen.


Hämta kostnadsfri entrebiljett